Agnieszka Pomaska

Konferencja Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Rzymie
17 lipca 2014 r., napisany przez

W dniu 17 lipca rozpoczęły się obrady przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej. Od 1 lipca prezydencję w Unii sprawują Włochy, a obrady konferencji COSAC odbywają się w sali Senatu w Rzymie. Polski Sejm reprezentuje Posłanka Agnieszka Pomaska i Senator Edmund Wittbrodt. Przedstawiecielem Parlamentu Europejskiego jest Danuta Hubner, przewodnicząca Komisji spraw konstytucyjnych (AFCO).

Na konferencji omawiane będą priorytety prezydencji włoskiej i perspektywy Unii Europejskiej po wyborach europejskich oraz europejskie fundusze inwestycyjne na lata 2014-2020.

Program i więcej informacji o konferencji COSAC znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie.

źródło: cosac.eu