Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej
26 czerwca 2014 r., napisany przez

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Jacka Dominika na członka Komisji Europejskiej do końca kadencji 2009-2014.

W trybie art. 19 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.