Agnieszka Pomaska

Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Albanii
13 maja 2014 r., napisany przez

W czasie wizyty w Warszawie 7 maja minister Bushati spotkał się z wicemarszałkiem Sejmu Cezarym Grabarczykiem, przewodniczącą sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej poseł Agnieszką Pomaską oraz posłem Tomaszem Głogowskim, przewodniczącym polsko-albańskiej grupy parlamentarnej.

– Należy pamiętać, że polityka rozszerzenia przynosi realne korzyści zarówno państwom wstępującym do UE, jak i samej Unii. Jesteśmy gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami z naszymi albańskimi partnerami – powiedział minister Radosław Sikorski 7 maja w czasie spotkania z ministrem spraw zagranicznych Republiki Albanii Ditmirem Bushatim.

Ministrowie rozmawiali o polsko-albańskich relacjach gospodarczych i procesie integracji europejskiej Albanii, a także jej roli w regionie Bałkanów Zachodnich. Minister Bushati chwalił zmiany, jakie zaszły w Polsce od czasu przystąpienia do UE. – Albania wysoko ceni polskie wsparcie i doświadczenie, także w strategicznych dziedzinach, takich jak gaz i energia – podkreślił szef albańskiej dyplomacji.

Szefowie dyplomacji wspólnie podpisali też Memorandum ws. współpracy w dziedzinie integracji europejskiej między Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Albanii. Zgodnie z nim Polska będzie pomagać administracji albańskiej w przygotowaniach do negocjacji akcesyjnych i przystąpienia do UE. – Polska konsekwentnie wspiera Albanię na jej drodze do UE – oświadczył minister Sikorski.

źródło: msz.gov.pl

Fot. msz 

Fot. Krzysztof Białoskórski