Agnieszka Pomaska

Spotkanie Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej z państw bałtyckich
13 kwietnia 2014 r., napisany przez

W dniach 13-14 kwietnia, Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczy w spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającego się w Trokach.

Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, zainicjowane w 2005 roku, odbywają się dwa razy do roku, przed posiedzeniami COSAC, kolejno w każdym z państw uczestniczących we współpracy.

Spotkania te służą analizie zagadnień zawartych w porządku kolejnego spotkania COSAC, wypracowywaniu stanowisk na posiedzenia COSAC i podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Polski parlament jest na nich reprezentowany przez członków prezydiów Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu i Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu.

Konkluzje ze spotkań, przyjmowane w języku angielskim, są przesyłane do sekretariatu COSAC i dostępne na stronie internetowej COSAC, a w języku polskim także na stronie OIDE.