Agnieszka Pomaska

Konferencja „Przyszłość konkurencyjnej Unii Europejskiej. Polska i Wielka Brytania w zintegrowanej Europie – dyskusja parlamentarna”
25 marca 2014 r., napisany przez

W piątek 28 marca Agnieszka Pomaska Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej będzie otwierać swoim wystąpieniem konferencję „Przyszłość konkurencyjnej Unii Europejskiej. Polska i Wielka Brytania w zintegrowanej Europie – dyskusja parlamentarna”.

Spotkanie odbędzie się w Nowym Domu Poselskim, wśród Panelistów wystąpią takie osoby jak Jego Ekscelencja Robin Barnett Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Lord Hugh Dykes Członek Komisji ds. UE, Izba Lordów; Andrzej Gałażewski Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz Julian Smith Członek Izby Gmin w temacie „Wizje przyszłości. Między jednolitym rynkiem a federacją państw”.

W drugim panelu zatytułowanym : „Na drodze do pokryzysowej Unii Europejskiej. Od unii bankowej do unii fiskalnej”, głos zabiorą Martina Garcia Zastępca Dyrektora ds. analizy sektora bankowego i finansowego, Ministerstwo ds. Gospodarki i Finansów; Dariusz Rosati Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Sejm RP; Mark Garnier Członek Izby Gmin oraz Jacek Dominik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Organizatorami konferencji jest Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.