Agnieszka Pomaska

Stanowisko ws. Ukrainy przyjęte podczas COSAC
29 stycznia 2014 r., napisany przez

Przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczyła w konferencji Przewodniczących Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w Atenach w dniach 26-27 stycznia.

Spotkanie COSAC było poświęcone omówieniu priorytetów prezydencji greckiej w Radzie Unii Europejskiej  oraz sytuacji na Ukrainie.

Przyjęte stanowisko w sprawie Ukrainy przez Przewodniczących COSAC neguje stosowanie przemocy i siły, i nakłania do zaprzestania dalszych aktów przemocy ze wszystkich stron. Powołuje władze Ukrainy , społeczeństwo i opozycję do poszukiwania pokojowego dialogu politycznego.  Przewodniczący COSAC wzywają Europejskie Instytucje do podjęcia działań, biorąc pod uwagę potrzebę promowania dialogu między rządem a władzami Ukrainy i opozycji , w celu uniknięcia pogorszenia sytuacji.