Agnieszka Pomaska

Konferencja „Wyzwania i dylematy integracji europejskiej”
13 listopada 2013 r., napisany przez

W dniu 13 listopada, przewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE Agnieszka Pomaska uczestniczy w międzynarodowej konferencji „Wyzwania i dylematy integracji europejskiej”, zorganizowanej na Wydziale Ekonomicznym UG z okazji wręczenia tytułu doktora honoris causa profesorowi Willemowi Molle i 30-lecia działalności na UG Ośrodka Badań Integracji Europejskiej.

Prelegentami tego naukowego spotkania są m.in. prof. dr hab. Danuta Huebner, Eurodeputowana, była Komisarz UE, prof. dr hab. Anna Zielińska – Głębocka, Uniwersytet Gdański, prof. Willem Molle, Erasmus University Rotterdam, prof. dr hab. Witold Orłowski, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych, prof. dr hab. Dariusz Rosati, Szkoła Główna Handlowa, dr hab. prof. UG Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański, dr Jarosław Pietras, Dyrektor w Radzie UE.

W pierwszym dniu konferencji odbywają się m.in. dwie sesje plenarne poświęcone aspektom prawnym i instytucjonalnym oraz ekonomicznym UE. Sympozjum rozpoczęło się w przeddzień uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa prof. Willemowi Molle z Erasmus University Rotterdam.

PROGRAM KONFERENCJI

O OŚRODKU BADAŃ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

źródło: www.ug.edu.pl