Agnieszka Pomaska

Trwa 53. posiedzenie Sejmu
6 listopada 2013 r., napisany przez

Od podjęcia przez aklamację uchwały w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego rozpoczęło się 53. posiedzenie Sejmu.

Decyzją Prezydium Sejmu jedna z sal w budynku komisji sejmowych będzie nosiła imię pierwszego niekomunistycznego premiera III RP. Podczas trzydniowego posiedzenia Sejm będzie pracować m.in. nad projektami: tzw. ustawy okołobudżetowej, nowelizacją ustawy o finansach publicznych, a także zmianami w kodeksie postępowania karnego. Posłowie zapoznają się również ze sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r.

W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym harmonogramem prac, proszę przejść tutaj.

źródło: sejm.gov.pl