Agnieszka Pomaska

Konferencja Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Wilnie
28 października 2013 r., napisany przez

W dniach 27-29 października, posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczy w konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w Wilnie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach parlamentarnego wymiaru prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2013 roku.

Spotkanie COSAC będzie poświęcone omówieniu postępu realizacji prac podczas prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, a także strategii Europa 2020, legitymacji demokratycznej w UE, roli parlamentów oraz agendy cyfrowej. Dyskusji poddane zostaną również nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku i ostatnie zmiany wewnątrz Partnerstwa Wschodniego.

Z inicjatywy Sejmu Republiki Litewskiej padła propozycja utworzenia Forum Kobiet COSAC. Celem Forum byłaby promocja bardziej aktywnego zaangażowania kobiet polityków w działalności COSAC i bieżąca wymiana poglądów na temat najistotniejszych kwestii traktujących o strategii politycznej Unii.

Program i więcej informacji o konferencji COSAC znajdziecie Państwo na stronie www.cosac.eu.

fot. www.llrs.lt