Agnieszka Pomaska

10 października 2009 r. w audycji TOK FM „Skołowani”
13 października 2009 r., napisany przez

W audycji „Skołowani” w TOK FM o sejmowych pracach nad ustawą dot. bezpieczeństwa rowerzystów. W audycji wciął również udział Marcin Hyła.

[media id=35]