Agnieszka Pomaska

UOKiK wszczyna postępowanie antymonopolowe ws. gdańskich taksówkarzy!
20 października 2009 r., napisany przez

odpowiedz-uokik1 lipca br. wspólnie z gdańskimi Młodymi Demokratami złożyliśmy zawiadomienie w którym napisaliśmy m.in. „o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez zawarcie porozumienia (tzw. zmowy cenowej) przez: Hallo Taxi, City Plus Neptun Taxi oraz Super Hallo Taxi Gdańsk”.

Dzisiaj otrzymałam odpowiedź na to pismo, w którym UOKiK informuje o „wszczęciu postępowanie w sprawie zawarcia przez ww. przedsiębiorców porozumienia ograniczającego konkurencję„. Zmowa cenowa której można byłoby się dopatrywać w jednoczesnej i jednakowej wysokości podwyżce zdaniem UOKiK ma „charakter antymonopolowy„.

UOKiK kończąc postępowanie wyjaśniające, wszczyna postępowanie ws. zawarcia przez gdańskich taksówkarzy porozumienia ograniczającego konkurencję.

Treść odpowiedzi UOKiK

odpowiedz-uokik