Agnieszka Pomaska

Spotkanie Komisji ds. UE państw Grupy Wyszehradzkiej
9 września 2013 r., napisany przez

W dniach 8-9 września, Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczyła w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej z gościnnym udziałem przedstawicieli parlamentu Gruzji, które odbyło się na terenie Politechniki Gdańskiej.

Głównymi tematami rozmów były mocne i słabe strony Partnerstwa Wschodniego w przeddzień szczytu w Wilnie, polityka regionalna w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, strefa wolnego handlu UE-USA (w tym skutki gospodarcze, finansowe, społeczne). Ponadto dyskutowano nad sposobem wykorzystania wyborów do parlamentu Europejskiego w celu przybliżenia ich obywatelom UE.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej współpraca parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Izby Poselskiej i Senatu Republiki Czeskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Narodowej Republiki Słowackiej oraz Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej, przybrała dwie formy. Są to spotkania przewodniczących parlamentów i spotkania komisji do spraw europejskich. Stanowią one forum wymiany doświadczeń w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Służą też wymianie poglądów na bieżące tematy, koordynacji stanowisk i podejmowaniu wspólnych inicjatyw.