Agnieszka Pomaska

Konsultacje ustawy o sposobie finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych przez obywatel
4 sierpnia 2013 r., napisany przez

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do konsultacji projektu ustawy o sposobie finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych przez obywateli („o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw”).

Projekt dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MAC i na portalu mamzdanie.org.pl, gdzie można zamieszczać swoje opinie.

Celem projektu jest przekazanie w ręce obywateli decyzji o tym, czy i jaki Kościół lub inny związek wyznaniowy wspierać. Obywatele decydowaliby korzystając z prawa do przekazania 0,5-proc. podatku należnego na wybrany Kościół lub inny związek wyznaniowy. Jednocześnie kościoły i inne związki wyznaniowe samodzielnie płaciłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Oznaczałoby to zniesienie dotychczasowego Funduszu Kościelnego, z którego budżet państwa przekazuje pieniądze na te składki, i zastąpienie go rozwiązaniami bardziej przystającymi do aktualnych stosunków społecznych.

źródło: mac.gov.pl