Agnieszka Pomaska

Doroczna Narada Ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej
23 lipca 2013 r., napisany przez

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczyła dziś w organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dorocznej Naradzie Ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie to stworzyło możliwość dyskusji nad wyzwaniami polskiej polityki zagranicznej na 2014 rok, a także było doskonałą okazją do rozmowy na temat zadań stawianych wobec polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. W naradzie wzięło udział ponad 90 ambasadorów reprezentujących Polskę na wszystkich kontynentach oraz przy organizacjach międzynarodowych, a także kadra kierownicza MSZ z Ministrem Radosławem Sikorskim na czele.