Agnieszka Pomaska

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „DAR SERCA”
27 czerwca 2013 r., napisany przez

Posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczyła z Panią Marszałek Województwa Pomorskiego Hanną Zych-Ciosoń w spotkaniu z delegacją mieszkańców powiatu sztumskiego wraz ze Starostą Sztumskim i przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”.

Rozmowy dotyczyły ostatnich wyników przeprowadzonego konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w województwie pomorskim.

Wysłuchanie naszych argumentów w proteście na wyeliminowanie z rynku usług w zakresie rehabilitacji leczniczej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”. jako podmiotu leczniczego – w wyniku konkursu ofert ogłoszonego 29.05.2013 r. budzi nadzieję na postęp w rozwiązywaniu problemu nie tylko naszego środowiska ale wielu innych, które ucierpiały w wyniku tego konkursu – stwierdził przewodniczący delegacji  Starosta Sztumski Wojciech Cymerys.

fot. www.woj-pomorskie.pl