Agnieszka Pomaska

Konferencja poświęcona Europejskiemu Funduszowi Społecznemu
28 czerwca 2013 r., napisany przez

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczy dziś w Ogólnopolskiej konferencji „Ku wzrostowi zatrudnienia i spójności społecznej. Czy EFS może być czynnikiem zmiany?”, która odbywa się na terenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Polska, jak i cała Europa musi zmierzyć się ze stojącymi przed nią coraz trudniejszymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. Jednym z efektywnych instrumentów wspierających wzrost zatrudnienia i spójności społecznej jest Europejski Fundusz Społeczny. Zgodnie z najnowsza propozycją Komisji rola tego Funduszu w nowych Wieloletnich Ramach Finansowych będzie jeszcze większa niż dotychczas, dlatego też dobre przygotowanie do jego wykorzystania jest kluczową kwestią.

Konferencja jest kolejnym etapem przygotowań do wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020. Uczestnicy konferencji podejmą debatę na temat warunków efektywności przyszłej interwencji EFS, uwzględniając przy tym obecne wyzwania społeczno-gospodarcze, nowe ramy regulacyjne, jak również doświadczenia z lat 2007-2013.