Agnieszka Pomaska

Konferencja S”MD”: Młodzi szansą dla samorządu
28 września 2009 r., napisany przez

W dniach 25-27 września 2009 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci pt: Młodzi szansą dla samorządu, która jest rozpoczęciem przygotowań Stowarzyszenia do wyborów samorządowych w 2010 roku. Współorganizatorami Konferencji jest również poseł Tadeusz Zwiefki oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Młodzi ludzie, jako osoby dynamiczne i zainteresowane swoim najbliższym otoczeniem, stanowią naturalny bodziec do rozwoju wspólnot lokalnych. Dlatego celem naszej konferencji jest popularyzacja wiedzy o tematyce samorządowej i jednocześnie przygotowanie potencjalnych kandydatów do wyborów samorządowych, które odbędą się w najbliższym roku – organizatorzy konferencji Tomasz Hardyk i Robert Gawłowski.
W konferencji wezmą udział członkowie Stowarzyszenia Młodzi Demokraci z całego kraju. Konferencja stać będzie na wysokim poziomie merytorycznym. Gwarantem tego są zaproszeni goście i prelegenci. Wśród nich m.in.: wojewoda Rafał Bruski, poseł do PE Tadeusz Zwiefka oraz dr Jan Olbrycht, a także senator Jan Wyrowiński oraz posłowie Paweł Olszewski, Grzegorz Karpiński i Agnieszka Pomaska.

Źródło: www.samorząd.smd.org.pl

fot. Jakub Mikołajczyk