Agnieszka Pomaska

Konferencja „(Nie) równość płci – ile to kosztuje?”
22 maja 2013 r., napisany przez

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczyła dziś w konferencji „(Nie) równość płci – ile to kosztuje?”, zorganizowanej przez Ambasadę Szwecji, Instytut Szwedzki oraz Instytut Spraw Publicznych.

Co jest droższe – polityka prorodzinna czy jej brak? A może wydatki na rozwiązania wspierające godzenie życia zawodowego i rodzinnego mimo wszystko się opłacają? Czy praca kosztem rodziny, a rodzina kosztem rozwoju zawodowego to staroświecki dylemat?

Konferencja z udziałem Marii Arnholm, szwedzkiej Minister ds. Równouprawnienia, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ireny Wóycickiej, Podsekretarza Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP i Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały szwedzkie i polskie doświadczenia w zakresie polityki prorodzinnej. Uczestnicy rozważali, w jaki sposób działania na rzecz równouprawnienia na rynku pracy można wykorzystać we wspieraniu wzrostu gospodarczego i pokonywaniu wyzwań demograficznych.

Mówiono także o nowoczesnym społeczeństwie, w którym kobiety i mężczyźni w takim samym stopniu mogą łączyć pracę z życiem rodzinnym, a ponadto o odpowiedzialnym państwie, aktywnych ojcach i matkach oraz o świadomych pracodawcach i zaangażowanych pracownikach.

źródło: materiały organizatora