Agnieszka Pomaska

Konferencja „Polska droga do euro”
19 kwietnia 2013 r., napisany przez

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczy dziś w konferencji organizowanej przez Instytut Obywatelski i Instytut Spraw Publicznych „Polska droga do euro”.

Czy kryzys cypryjskiego sektora bankowego podważy zaufanie do strefy euro? Czy debata o wejściu Polski do strefy euro będzie powtórką debaty przed referendum akcesyjnym? Czy czeka nas drugie referendum europejskie? Jakie mogą być kryteria wejścia Polski do strefy euro? Jakie decyzje i zmiany polityczne będą potrzebne, aby Polska mogła podjąć decyzję o wejściu do strefy euro?

Głos zabiorą politycy eksperci.  Stanowiska partii politycznych zostaną skonfrontowane z argumentami ekonomistów, obawami społeczeństwa i możliwościami prawnymi. Konferencję otworzy wystąpienie wicepremiera ministra finansów Jacka Rostowskiego na temat krajowych uwarunkowań wejścia Polski do strefy euro.

Analizę Euro w Polsce. Obawy i pytania można pobrać ze strony Instytutu Obywatelskiego.

źródło: instytutobywatelski.pl