Agnieszka Pomaska

Priorytety polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku
20 marca 2013 r., napisany przez

Rośnie znaczenie Polski w UE, na arenie międzynarodowej realizujemy wielkie projekty polityczne, jak np. wynegocjowanie budżetu UE do 2020 roku, popieramy dalsze rozszerzenie UE, chcemy wstąpić do strefy euro, ale zreformowanej, promujemy politykę partnerstwa, pamiętamy o Polonii. I o obronności kraju. To najważniejsze z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, które wymienił w Sejmie minister Radosław Sikorski.

Właściwa ocena obecnej geostrategicznej pozycji Polski wymaga spojrzenia na nasz kraj z perspektywy historycznej. Określenia jego miejsca w przeszłości, w teraźniejszości i dopiero wówczas ułożenie „wykonalnych scenariuszy na przyszłość”, mówił dziś w Sejmie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawiając priorytety polskiej dyplomacji w 2013 roku.

W celu zapoznania się ze szczegółami wspomnianego przemówienia, proszę przejść tutaj.