Agnieszka Pomaska

Spotkanie z Minister ds. europejskich Szwecji Birgittą Ohlsson
19 marca 2013 r., napisany przez

W dniu 19 marca, przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska spotkała się z Minister ds. europejskich Szwecji Birgittą Ohlsson. Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji w Unii Europejskiej, reformie instytucji unijnych, wyborach do parlamentu europejskiego i poparciu dla integracji europejskiej w obu krajach. 

Polska i Szwecja prezentują zbieżne stanowiska w wielu istotnych kwestiach europejskiej agendy – w zakresie Partnerstwa Wschodniego, rozszerzenia UE, Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowement for Democracy), unii bankowej czy przyszłości UGW, co zwiększa skuteczność wspólnych działań. Oba kraje wspólnie wspierają różnorodne międzynarodowe projekty i inicjatywy, ale także kreują nowe.

Ten nowy format kontaktów zainicjowany wspólnie przez Polskę i Szwecję został doceniony przez partnerów i ma szansę przerodzić się w bardziej regularną platform kontaktów na różnych szczeblach i w różnych obszarach tematycznych.

Głównym celem przyświecającym kontynuowaniu współpracy w tym formacie jest wzmocnienie relacji europejskich w wymiarze Północ-Południe, w oparciu o doświadczenia współpracy regionalnej Grupy Wyszehradzkiej oraz państw nordyckich i bałtyckich.