Agnieszka Pomaska

Konferencja poświęcona Narodowemu Centrum Sportów Motorowych (NCSM)
25 lutego 2013 r., napisany przez

W dniu 25 lutego 2013 r. posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczyła w konferencji poświęconej Narodowemu Centrum Sportów Motorowych (NCSM), która odbyła się w siedzibie AmberExpo.

Celem konferencji była inicjacja dyskusji nad projektem NCSM z perspektywy różnych środowisk zainteresowanych przedsięwzięciem, w tym przede wszystkim motoryzacyjnych, eksperckich i politycznych. Z uwagi na fakt, iż dotychczasowe prace wskazują na duży potencjał projektu, organizatorzy chcą podjąć się dalszych badań analitycznych, które rozstrzygną o jego realizacji. Efektem konferencji ma być ocena dotychczasowych przyjętych założeń oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Organizatorami wydarzenia są Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Polski Związek Motorowy i Miasto Gdańsk.