Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej z udziałem Komisarza Janusza Lewandowskiego [transmisja na żywo]
22 lutego 2013 r., napisany przez

Aktualnie trwa posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej z udziałem unijnego komisarza ds. programowania i budżetu  Janusza Lewandowskiego.

Podczas posiedzenia poruszone zostaną kwestie dotyczące:

-„Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2013 (COM(2012) 629 wersja ostateczna)

oraz

– „Komunikatu Komisji: Roczna analiza wzrostu 2014 r. (COM(2012) 750 wersja ostateczna).

O godzinie 12:30, po zakończeniu wyżej wymienionych punktów posiedzenia, planowana jest konferencja prasowa z udziałem komisarza Janusza Lewandowskiego oraz przewodniczącej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszki Pomaskiej.