Agnieszka Pomaska

Raport za 2012 r. dotyczący realiacji programów regionalnych na lata 2007-2013
15 lutego 2013 r., napisany przez

Raport stanowi podsumowanie stanu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w 2012 r., w 16 województwach – zarówno w zakresie postępu rzeczowego, jak i finansowego. Opisano również  wykorzystanie środków w ramach instrumentów inżynierii finansowej, realizację projektów indywidualnych i projektów dużych, a także projektów niwelujących skutki powodzi z 2010 r.

 Raport z postępu wdrażania RPO 2007-2013 za 2012 r. (PDF)

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl